×

23 marca 2013

WSPANIALI WŚRÓD NAS:)

W Prószkowie, 20 marca, odbyło się spotkanie liderów programu „Odnowa wsi”. Najbardziej aktywni otrzymali wysokie odznaczenia państwowe i regionalne.

Kapituła odznaki „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” przyznała: Róży Zgorzelskiej, Bernadecie Poplucz, Marii Roguckiej, Róży Wilim, Annie Golec, Grzegorzowi Fornalikowi i pośmiertnie - niedawno zmarłemu - Erykowi Murlowskiemu. 

Województwo opolskie, jako pierwsze w kraju – o czym przypomniał Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa - zainicjowało w roku 1997 Program Odnowy Wsi.

W ramach programu mieszkańcy opolskich wsi po raz pierwszy w kraju sami budowali w swych sołectwach strategie rozwoju, wyznaczali cele, określali kierunki, w jakich ich miejscowości będą się rozwijać.

W 1997 roku, kiedy program startował, uczestniczyły w nim 54 sołectwa. Po 15 latach udział w Odnowie” bierze 712 sołectw. Średnio w roku realizowały one 8,2 przedsięwzięcia o wartości 47 tys. złotych (jedno). W przeliczeniu na jednego mieszkańca wartość tych zadań wynosiła 81 złotych. Natomiast wartość przedsięwzięć zrealizowanych pomiędzy rokiem 2004 a 2011 - 160 mln złotych.

Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

×

Wyszukaj w serwisie