Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

28 marca 2013

KONKURS NA NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCY PROJEKT!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że projekt pn. "Razem poprzez przyrodę i tradycje", zrealizowany przez nasze szkoły oraz Gminę Kolonowskie, we współpracy z czeskimi partnerami, został przez Wspólny Sekretariat Techmiczny w Ołomuńcu zakwalifikowany do konkursu na najbadziej inspirujący projekt programu POWT RCz-RP.

W chwili obecnej odbywa się głosowanie, które potrwa do 22 kwietnia. Pod adresem http://www.cz-pl.eu/pl/konkurs-na-najbardziej-inspiruj-cy-projekt-2012.html znajduje się lista nominowanych projektów oraz link do ankiety, umożliwiający oddanie głosu na wybrany przez siebie. Tutaj natomiast znajduje się opis samego projektu.

Do konkursu zostały nominowane projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2012 roku. Zostały one nominowane przez pracowników czeskich urzędów krajskich i polskich urzędów marszałkowskich, którzy wybierali najlepsze projekty spośród tych zrealizowanych na obszarze danego regionu. Podczas nominowania projektu brano pod uwagę jego wkład w osiągnięcie celów Programu, rozwój relacji transgranicznych, oddziaływanie projektu na obszar przygraniczny oraz wyjątkowość działań.

Łącznie nominowanych zostało 20 projektów. Każdy uczestnik głosowania może wybrać 3 projekty od najbardziej do najmniej inspirującego. Głosujący mają również możliwość dołączenia swojego komentarza do wybranego projektu. WST wybierze autorów trzech najoryginalniejszych i najciekawszych komentarzy, którym zostanie zapewniony bezpłatny pobyt na Wydarzeniu Rocznym Programu oraz wręczone zostaną nagrody w postaci interesujących przedmiotów promocyjnych. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi nie tylko na Wydarzeniu Rocznym Programu, ale także na stronach internetowych Programu. Zwycięskie projekty zostaną również zaprezentowane w ramach kolejnych akcji promujących Programu.*

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

*Opracowano na podstawie informacji, zamieszczonych na stronie www.cz-pl.eu.

×

Wyszukaj w serwisie