Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 kwietnia 2013

DEKLARACJA DOT. ODPADÓW KOMUNALNYCH

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kserokopie starej umowy na wywóz śmieci lub - jeśli jej nie ma - wypełnić również oświadczenie. Dokumenty - w załącznikach:

×

Wyszukaj w serwisie