Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

16 kwietnia 2013

SPOTKANIA WS. NOWEJ USTAWY ŚMIECIOWEJ

Burmistrz Kolonowskiego zawiadamia, że w dniach:

  • 15 kwietnia (poniedziałek) w Spóroku (świetlica wiejska)
  • 16 kwietnia (wtorek) w Staniszczach Wielkich (świetlica wiejska)
  • 18 kwietnia (czwartek) w Staniszczach Małych (świetlica wiejska)
  • 22 kwietnia (poniedziałek) w Kolonowskiem – Fosowskiem (świetlica przy szkole)
  • 24 kwietnia (środa) w Kolonowskiem - OSP

o godz. 18 odbędą się spotkania  w sprawie nowej ustawy śmieciowej. Na spotkaniu pracownik UMiG w Kolonowskiem służyć będzie pomocą w wypełnieniu deklaracji śmieciowych.

W celu wypełnienia deklaracji należy mieć ze sobą:

  1. Dowód osobisty
  2. Kopię dotychczasowej umowy lub kopię potwierdzenia wpłaty za ostatni okres świadczenia usługi wywozu nieczystości.

DODATKOWE DYŻURY, ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM DEKLARACJI

W dniach od 7 do 10 maja oraz od 13 do 15 maja br. pracownik UMiG w Kolonowskiem będzie pełnił dyżury do godz. 18.30 w siedzibie urzędu – pokój nr 5 w celu pomocy zainteresowanym mieszkańcom w wypełnieniu i złożeniu deklaracji.

×

Wyszukaj w serwisie