×

Zadania i organizacja

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania i organizację ochrony przeciwpożarowej określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351 z późn. zm.).

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową  lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  3. prowadzenie działań ratowniczych.

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP ,zapewnienie ich gotowości bojowej ,zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dodatkowo dotowane są z budżetu państwa.

Za utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w gminie odpowiada komendant gminny.

×

Wyszukaj w serwisie