×

10 czerwca 2013

UWAGA!

Według danych uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informujemy, że na odcinku około 3 km
od miejscowości Zawadzkie w stronę Kolonowskiego występują utrudnienia w przejeździe w związku
z wypływem wody z pól i lasów. Należy zachować ostrożność. Ustawiono znaki informacyjne. 

×

Wyszukaj w serwisie