Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 czerwca 2013

UWAGA!

Według danych uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informujemy, że na odcinku około 3 km
od miejscowości Zawadzkie w stronę Kolonowskiego występują utrudnienia w przejeździe w związku
z wypływem wody z pól i lasów. Należy zachować ostrożność. Ustawiono znaki informacyjne. 

×

Wyszukaj w serwisie