Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 czerwca 2013

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

INFORMUJEMY, ŻE - ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
NR OR.0050.53.2013 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO
Z DNIA 13 CZERWCA 2013
Z DNIEM 13 CZERWCA 2013 OD GODZ. 14.50
ODWOŁUJE SIĘ POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE
NA TERENIE GMINY KOLONOWSKIE

×

Wyszukaj w serwisie