×

6 czerwca 2015

WYJAZD DO BIBLIOTEKI AUSTRIACKIEJ

27 maja 2013 r. 21 dzieci z Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Austriacką  w Opolu. Wyjazd ukierunkowany był m.in. na rozwijanie postawy tolerancji wobec wielokulturowości. Celem zorganizowanych zajęć ustanowiono także wdrażanie do rozumienia treści przedstawionych w języku niemieckim. Dzieci miały możliwość zapoznania się z zasobami biblioteki oraz sposobem funkcjonowania instytucji (tj. ideą wypożyczania książek). Wysłuchały ponadto treści jednej z bajek popularnego śląskiego pisarza, Janoscha.  Aktywnie uczestnicząc w zaproponowanych zajęciach, wzbogaciły zasób słownictwa niemieckojęzycznego. Mogły także zaprezentować zdobyte dotychczas umiejętności w zakresie języka niemieckiego.

Obok rozwijania dyspozycji językowych, dzieci kształtowały także  umiejętności plastyczne, poprzez wypełnianie kolorowanek, nawiązujących do tematyki wysłuchanej bajki.

Wizyta w Bibliotece Austriackiej przyczyniła się do sformułowania refleksji na temat współistnienia kultur śląskiej, polskiej i niemieckiej w rzeczywistości społecznej, w której funkcjonują dzieci.

nauczycielka Oddziału Przedszkolnego
Dorota Drzymała                                                                                                        

×

Wyszukaj w serwisie