×

27 czerwca 2013

SPOTKANIE W SPRAWIE ROWÓW

25 czerwca w odbyło się spotkanie w sprawie rowów melioracyjnych na terenie gminy Kolonowskie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wyjaśniali, jakie zadania mają poszczególne instytucje: gmina, powiat czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w utrzymaniu sprawności urządzeń melioracyjnych. Niestety, wbrew powszechnemu przekonaniu, zadania i kompetencje gminy są w tym przypadku niewielkie. Wiele w tym zakresie mogliby zdziałać sami zainteresowani, czyli rolnicy, tworząc spółkę wodną. Podmiot taki, dzięki posiadanym środkom, także publicznym, miałby za zadanie utrzymanie urządzeń melioracyjnych w sprawności. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która tym problemem zajmowała się w 2012 r., roczna składka w wysokości 50 zł od hektara oddziaływania rowu pozwoliłaby ten problem rozwiązać. Co więcej, powiat jest w posiadaniu aktualnej dokumentacji, dotyczącej urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Kolonowskie. W przypadku powstania ww. spółki jest on gotów tę dokumentację udostępnić. Temat powołania spółki będzie poruszany na najbliższych zebraniach wiejskich.

 

×

Wyszukaj w serwisie