Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem

Tytuł projektu:

Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług na obiekcie społeczno-kulturalnym poprzez  remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu, co przyczyni się do rozwoju aktywności społecznej i integracji mieszkańców Kolonowskiego i poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

Remont sali widowiskowej

obejmuje:

  • remont sanitariatów,
  • wyposażenie zaplecza kuchennego,
  • wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji,
  • remont sceny,
  • wiatrołap,
  • nagłośnienie i oświetlenie sceny.

Budowa parkingu na działce gminnej nr 989/2 w Kolonowskiem

Projekt realizowany od marca 2013 do grudnia 2014.

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

339 400,63 PLN

Koszty kwalifikowane

275 935,48 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%

220 748,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie