Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:

Celem operacji jest promocja zdrowego trybu życia poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz udostępnienie miejsca do organizacji zawodów sportowych.

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem przy ul. Szkolnej

obejmuje zagospodarowanie działki obiektami i urządzeniami służącymi rekreacji i uprawianiu sportu:

 • bieżnia 60m,
 • skocznia w dal,
 • boisko do piłki plażowej
 • budowa boiska do petanque
 • budowa siłowni zewnętrznej,
 • montaż urządzeń zabawowych dla dzieci

Zagospodarowanie terenów zielonych w Kolonowskiem przy ul. Leśnej

obejmuje:

 • budowę fontanny,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt granitowych w obrębie fontanny
 • wykonanie dojść i chodników
 • ustawienie ławek, koszy w obrębie fontanny
 • wykonanie nowych nasadzeń

Projekt realizowany od marca 2013 do grudnia 2014.

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

379 486,45 PLN

Koszty kwalifikowane

308 525,57 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%

246 820,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie