×

28 czerwca 2013

WYWÓZ ŚMIECI W LIPCU 2013

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o  będzie prowadziła w okresie lipca 2013 wywóz nieczystości stałych na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującym Harmonogramem wywozów (do pobrania na stronie www.kgk.kolonowskie.pl) jako podwykonawca firmy "REMONDIS" Opole.

Śmieci należy składować w istniejących pojemnikach (zielonych - dotychczasowi klienci KGK), pozostali ( klienci po SITA Częstochowa) w workach, które otrzymali od byłego odbiorcy, tzn. firmy SITA, lub do worków zakupionych indywidualnie.

Firma REMONDIS w terminie do 10 dni lipca dostarczy kubły do posesji obsługiwanej dotychczas przez firmę SITA.

Worki na selektywną zbiókę Firma REMONDIS dostarczy wszystkim posesjom w pierwszym tygodniu lipca.

Zgodnie z harmonogramem wywozów, 1 lipca wywozimy nieczystości stałe (śmieci) z miejscowości Staniszcze Wielkie, z posesji obsługiwanych dotychczas przez SITA Częstochowa i KGK Kolonowskie.

W załączniu terminarz wywozu nieczystości przez KGK Kolonowskie:

×

Wyszukaj w serwisie