Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 lipca 2013

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Gminę Kolonowskie, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku będzie obsługiwała firma:

Remondis Opole Sp. z o.o.
Aleja Przyjaźni 9, 46-020 Opole,
tel. kontaktowe:

+48 77 453 62 62
+48 77 427 61 23
+48 77 427 61 11

Pod ww. numer mieszkańcy oraz firmy i instytucje mogą dzwonić w sprawach technicznych oraz celem przekazania uwag, dotyczących wykonywanych usług, jak np.: brak harmonogramu, niedostarczenie pojemników czy worków na odpady.

Ze strony Związku Międzygminnego „Czysty Region” osobami wyznaczonymi do kontaktów z mieszkańcami są:

Pani Magdalena Matulka, tel. +48 77 446 11 90
Pani Magdalena Kostka, tel. +48 77 446 11 94

PDFInformacja ZM Czysty Region.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie