Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

12 lipca 2013

SPOTKANIE INFORMACYJNE


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH I REGIONALNY OŚRODEK
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Możliwość pozyskania środków unijnych w ramach Poddziałania
7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„
które odbędzie się w dniu 18.07.2013 roku o godzinie 10.00

w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2

Działanie 7.2.1 obejmuje projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej m.in.: wsparcie dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej tj. klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, kursy, szkolenia, staże, rozwój usług społecznych przezwyciężających bariery w integracji społecznej, tworzenie działalności aktywizujących osoby niepełnosprawne, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do końca dnia 17.08.2013r. (środa) pod nr tel(77) 440 17 05. Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

×

Wyszukaj w serwisie