Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 lipca 2013

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Odnowa wsi Staniszcze Małe z siedzibą w Staniszczach Małych ul. B.Prusa 9 informuje, iż na podstawie decyzji Burmistrza Kolonowskiego nr SO.5311.2.2013 z dnia 17 czerwca 2013r. w okresie 21 czerwca 2013r. do 22 czerwca 2013r. na terenie Gminy Kolonowskie została przeprowadzona zbiórka publiczna, której celem było podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi, w tym zagospodarowania terenu rekreacyjnego znajdującego się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych.

Kwota zebrana do puszek kwestarskich wyniosła łącznie: 3609,91 zł

Koszty przeprowadzenia zbiórki:  10 zł

Dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celu zbiórki.

×

Wyszukaj w serwisie