×

25 lipca 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Do dnia 10 września 2013 r. można składać we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie wnioski do dyrektorów tych szkół o przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, przeznaczona jest dla uczniów:

  • klas I-III i V szkół podstawowych w Gminie Kolonowskie;
  • słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kolonowskie.

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół oraz TUTAJ.

×

Wyszukaj w serwisie