Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

29 lipca 2013

WAŻNA INFORMACJA Z "CZYSTEGO REGIONU"!

Informujemy, iż od piątku, 26 lipca br., na terenie Gminy Kolonowskie roznoszone są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz worki na odpady segregowane. Worki są zgodne z nowym systemem gospodarowania odpadami obowiązującym na terenie Gmin należących do Związku Międzygminnego "Czysty Region".

Każdy z właścicieli nieruchomości, który złożył stosowną deklarację, zostanie wyposażony w komplet dwóch worków żółtych na odpady suche oraz dwóch zielonych na odpady szklane. Dodatkowo do posesji, których właściciele zadeklarowali chęć oddawania odpadów biodegradowalnych, zostaną dostarczone worki brązowe na te odpady.

×

Wyszukaj w serwisie