×

Poprawa efektywności energetycznej

Tytuł projektu:

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KOLONOWSKIE

Dofinansowanie oraz pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Przedmiotowa inwestycja przeprowadzona została w 4 budynkach użyteczności publicznej:

1. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku poprzez:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachu stromego,
 • docieplenie stropodachu.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku polegająca na:

 • remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
 • docieplenie elewacji budynku oraz dachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • dokończenie wymiany drzwi zewnętrznych.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok

Zakres projektu: Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku:

 • modernizacja systemu grzewczego (przebudowa kotłowni węglowej na olejową),
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropów nad pomieszczeniami poddasza.

4. Remiza OSP w Kolonowskiem

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni na gazową, wewnętrzną instalacją gazu oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania:

 • docieplenie elewacji budynku oraz dachu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Oczekiwany efekt ekologiczny

Planowany efekt ekologiczny wyrażony oszczędnością energii pierwotnej wynosi 2187 GJ/rok. Wartość ta wynosi 60,2% obliczeniowego zużycia energii przed  podjęciem działań termomodernizacyjnych.


Koszt całkowity: 2.134,70 tys. PLN
Dotacja: 613,49 tys. PLN
Pożyczka:  1.175,14 tys. PLN

×

Wyszukaj w serwisie