Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Aktywna integracja szansą dla Ciebie 2013

20130724453.jpeg

Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE”
realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem począwszy od 2008r. corocznie realizuje projekt pn. AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie realizowany jest projekt od dnia 01.05.2013R. a jego realizację planuje się do 31.08.2014r.Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową  12 osób ( 6 osób w 2013r.  i 6 osób w 2014roku ), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. W miesiącu  maju 2013 r. 6 osób biorących udział w projekcie korzystało  z usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego zarówno indywidualnego jak i grupowego oraz w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, które miały na celu wyposażenie uczestników min. w umiejętności poruszania się po rynku pracy.  W odniesieniu do kwalifikacji i umiejętności pożądanych z punktu widzenia pracodawców z powiatu strzeleckiego oraz gminy Kolonowskie, przy uwzględnieniu predyspozycji i możliwości do zajmowania określonych stanowisk uczestnicy projektu w miesiącach VI-VII objęci zostali kursami zawodowymi.5 kobiet ukończyło kurs –Specjalista usług Cateringowych oraz szkolenie Sztuka Carvingu. Dzięki tym kursom uczestniczki projektu nabyły min umiejętności związane z przygotowaniem podstawowego asortymentu potraw, sałatek, przekąsek, deserów i kanapek, nabyły  też umiejętności tworzenia dekoracji z warzyw i owoców, kunsztownego i precyzyjnego przyozdabiania dań. Ponadto w m-cu lipcu 2013 r.

3 uczestników projektu ukończyło  Kurs obsługi wózków jezdniowych, który zakończył się egzaminem i nadał uczestnikom uprawnienia do wykonywania transportu wewnątrzzakładowego wózkami jezdniowymi. Od czerwca  2 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii B, który w przypadku pozytywnego zadnia egzaminu nada  uczestnikom uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi, co w chwili obecnej jest bardzo pomocne przy poszukiwaniu pracy. Uzyskane w czasie kursów umiejętności i uprawnienia uczestnicy projektu będą mogli utrwalać i rozwijać w trakcie 3 miesięcznych staży w okolicznych zakładach pracy. Od 01.08.2013r  4 osoby podjęły staż zawodowy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem składa podziękowania wszystkim pracodawcom, którzy wyrazili chęć współpracy w realizacji staży  poprzez przyjęcie uczestników projektu w swoich zakładach pracy. Pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż uczestników projektu prosimy o kontakt tel. 774611075.

DSC00887.jpeg   DSC00859.jpeg   DSC00856.jpeg   DSC00849.jpeg   DSC00841.jpeg   DSC00839.jpeg   DSC00839.jpeg   DSC00811.jpeg   DSC00839.jpeg   20130723444.jpeg   20130723435.jpeg   20130724453.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie