×

23 września 2013

UWAGA MIESZKAŃCY !!! DODATKOWE ZBIÓRKI ODPADÓW!!!

Firma REMONDIS Opole informuje:

 1. W dniu 28.09.2013 r. (sobota) organizowana jest zbiórka w tzw. Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 2. Bezpłatnie zbierane będą od mieszkańców dodatkowo odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej)
 • surowcowe (tzw. „suche”)
 • szkło opakowaniowe
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca).
 1. Miejsce zbiórki: parking przy UMiG Kolonowskie w godzinach od 8 do 19.
 2. Przyjęcie odpadów nastąpi za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniach:
18.10.2013 r. – piątek Kolonowskie
19.10.2013 r. – sobota  Spórok , Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie
Odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon.  Jest to zbiórka u źródła tzn. odpady te wystawiamy przy posesji.
Dodatkowe informacje:  ZM „Czysty Region” tel.  77 446 11 94.

×

Wyszukaj w serwisie