Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

30 września 2013

INFORMACJA WS. POJEMNIKÓW NA ŚMIECI

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców firma "Remondis" informuje, że pojemniki na odpady, dostarczane mieszkańcom, nie muszą być nowe. Dopuszcza się pojemniki używane, jednakże sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz do wymiany zniszczonych pojemników.

×

Wyszukaj w serwisie