×

30 września 2013


OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice, informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szkolenie przygotowujące do naboru odbędzie się 4 października 2013 roku od godz. 10:00
 

 

×

Wyszukaj w serwisie