×

2 października 2013

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Centrum Jeżykowe Norton zapraszają na bezpłatny kurs języka angielskiego dla osób dorosłych (do18 do 64 roku życia  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach gmin wiejskich , miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin : Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka,  Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, powiatów: głubczyckiego , kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego  województwa opolskiego, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego” nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12, współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja” Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych.

Kontakt: tel. 507 026 403

Szczegóły w załączniku: 

 

×

Wyszukaj w serwisie