Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 października 2013

REMONT ULICY SZKOLNEJ

W dniu 27 września 2013 została podpisana umowa na przeprowadzenie remontu ul. Szkolnej w Kolonowskiem. Wykonawcą została firma LARIX z Lublińca. Koszt zadania to ok. 282 tys. złotych. Gmina czyni starania mające na celu uzyskanie dotacji na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2013. Informujemy, że w związku z remontem, na tej drodze mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów.

×

Wyszukaj w serwisie