×

Edukacja drogą do sukcesu - program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

To projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych      w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres trwania projektu:

01.09.2013 – 30.06.2015

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz psychologicznego 80 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem w roku szkolnym: 2013/2014 i 2014/2015.

W ramach projektu realizowane są:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

 • matematyki;
 • języka angielskiego

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka niemieckiego;
 • zajęcia teatralne w ramach kółka teatralnego;
 • zajęcia muzyczne w ramach kółka muzycznego;
 • zajęcia muzyczne w ramach kółka muzycznego – nauka gry na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i perkusji;
 • zajęcia z robotyki

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

 • indywidualny program doradczy z doradcą zawodowym;
 • indywidualne zajęcia z psychologiem;
 • indywidualne zajęcia z pedagogiem.

Razem: 1069 godz. zajęć

W ramach zajęć przewidziane są również następujące wyjazdy edukacyjne:

 • do Muzeum Techniki w Warszawie dla uczestników zajęć matematycznych;
 • do Muzeum Guido w Zabrzu dla uczestników zajęć z języka angielskiego z przewodnikiem w j. ang.;
 • do Muzeum Guido w Zabrzu dla uczestników zajęć z języka niemieckiego z przewodnikiem w j. niem.;
 • do teatru w Opolu dla uczestników zajęć z kółka teatralnego;
 • do filharmonii w Opolu dla uczestników zajęć z kółek muzycznych;
 • do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu do pracowni eksperymentalno-doświadczalnych dla uczestników zajęć z robotyki;
 • do Centrum Kopernika w Warszawie dla wszystkich uczniów wszystkich zajęć;

Razem: 8 wyjazdów edukacyjnych

Projekt przewiduje również organizację wycieczek zawodoznawczych do okolicznych zakładów pracy dla uczniów klas III gimnazjum.

Razem: 8 wyjazdów zawodoznawczych 

Szkoła zostanie doposażona m. in. w pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN, z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

 

„Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończył się pierwszy rok realizacji projektu pt. „Edukacja drogą do sukcesu  -program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem” realizowanego przez Gminę Kolonowskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem od 01.09.2013 do 30.06.2015.

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano:

 • 108 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki;
 • 36 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego;
 • 36 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka niemieckiego;
 • 72 godziny zajęć teatralnych;
 • 36 godzin zajęć muzycznych w ramach kółka muzycznego;
 • 64 godziny nauki gry na instrumentach dętych blaszanych;
 • 64 godziny nauki gry na instrumentach dętych drewnianych;
 • 64 godziny nauki gry na perkusji ;
 • 36 godzin zajęć z robotyki;
 • 28 godzin indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym;
 • 20 godzin indywidualnych zajęć z psychologiem;
 • 26 godzin indywidulanych zajęć z pedagogiem;

oraz

 • wyjazd edukacyjny do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu;
 • wyjazd edukacyjny do Teatru Kochanowskiego w Opolu;
 • wyjazd edukacyjny do Filharmonii Opolskiej;
 • wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie;
 • wyjazd edukacyjny na Opolski Festiwal Robotów na Politechnice Opolskiej;
 • wyjazd naukowy do Głuchołaz;
 • wyjazdy zawodoznawcze do lokalnych zakładów pracy (KOLB Sp. z o.o.; IZOSTAL S.A.), na Opolskie Targi Edukacyjne oraz Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

Szkoła została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w ramach projektu będą kontynuowane. Rekrutacja na ten rok szkolny nastąpi w okresie 03 – 12.09.2014 r. Serdecznie zapraszamy !

Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN,

z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

Filharmonia Opolska.jpeg   Centrum Nauki Kopernik Warszawa.jpeg   Głuchołazy.jpeg   Muzeum Guido.jpeg   Wyjazd zawodoznawczy - PO.jpeg   Wyjazd zawodoznawczy - Kolb.jpeg   Targi Edukacyjne.jpeg   Opolski Festiwal Robotów.jpeg   Muzeum Techniki Warszawa.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie