×

14 października 2013

USUWANIE AZBESTU W GMINIE KOLONOWSKIE 2013

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie IV nabór”, umowa Nr 27/2013/G-25/OZ-ZOA/D  z dnia 17 lipca 2013 roku.

Całkowita wartość zadania wyniosła 26.879,04 zł, z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował (50% kosztów) – 13.439,52 zł
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował (35% kosztów) – 9.407,66 zł
  3. Właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest (15% kosztów) – 4.031,86 zł

Powyższe zadanie objęło 24 posesje, z których usunięto 37,1 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dachowych falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli a następnie odwożone do utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie i Jastrzębiu Zdroju.

Projekt usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Pana Tomasza Wieczorka z Bielska Białej.

×

Wyszukaj w serwisie