Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

21 października 2013

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

W załączeniu wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej b podgrupy i, którego urządzenia, instalacje i sieci będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej, i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h: .

×

Wyszukaj w serwisie