Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

22 października 2013

Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w ślad za przekazanym pismem BZK-I.642.4.2013 informuję, że na dzień 23 października br. (środa) zaplanowano  dwukrotne uruchomienie  syren alarmowych na terenie województwa, wg następującego harmonogramu:

- w godz. 10:00 – 10:15 nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu z wykorzystaniem modulowanego dźwięku syren w okresie trzech minut;
 

- o godz. 11:00 nastąpi przekazanie sygnału odwołującego (ćwiczebny) alarm z wykorzystaniem ciągłego dźwięku syren w okresie trzech minut.

×

Wyszukaj w serwisie