×

23 października 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W załączeniu projekt Programu Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2014.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy oraz Uchwałą nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 roku projekt ten podlega konsultacji w sposób określony w pkt. XI projektu Programu.

DOCprojekt Programu Współpracy na rok 2014.doc (90,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie