×

24 października 2013

OFERTA PRACY

Zatrudnimy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pracownika na zastępstwo w referacie finansów na okres styczeń – wrzesień 2014. Wymagane doświadczenie w zakresie księgowania dochodów w jednostce sektora finansów publicznych oraz znajomość przepisów: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych. Osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie dochodów w szczególności: prowadzenie analityki i syntetyki dochodów jednostki i budżetu, księgowanie wpływów z Urzędów Skarbowych,  sporządzanie sprawozdań o dochodach gminy.

Dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskiem należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39  pok. Nr 9 lub przesłać na ww. adres w terminie do dnia  15 listopada 2013 godz. 14:00.

×

Wyszukaj w serwisie