×

6 listopada 2013

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego, na cykl bezpłatnych szkoleń (pomoc de minimis) organizowanych w Opolu.

Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do nawiązania relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami lub prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Wiedza i kompetencje wyniesione ze szkoleń ułatwią zarówno prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej jak i nawiązywanie lub pogłębianie opłacalnych relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Proponujemy dwa moduły:

  • prawno-podatkowy (4 stycznia – 13 kwietnia 2014 r.)
  • finansowo-księgowy (11 stycznia – 27 kwietnia 2014 r.)

W ramach każdego modułu, uczestnikom przekazana zostanie rzetelna i aktualna wiedza poparta ćwiczeniami i przykładami. Dodatkowo każdy moduł będzie zawierał zajęcia z etyki biznesu oraz języka niemieckiego. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Zajęcia będą odbywały się co drugi weekend (sobota, niedziela). Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci, posiadający wieloletnią praktykę w kontaktach z niemieckimi przedsiębiorcami. Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, a także oferujemy zwrot części kosztów podróży oraz nocleg dla uczestników spoza Opola.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w wybrany sposób:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika.

Szczególnie zapraszamy osoby ze średnim wykształceniem.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Witkowska

Specjalistka ds. rekrutacji
i komunikacji z uczestnikami

Tel.: + 48 77 54 66 205

E-mail:

 

Projekt pt. „Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca) – podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj. opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

×

Wyszukaj w serwisie