Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

18 grudnia 2013

KONKURS DOT. USUWANIA AZBESTU

Gmina Kolonowskie planuje w 2014 roku ponownie przystąpić do konkursu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest wynosić będzie tylko 15% kosztów usuwania azbestu oraz koszty nowego pokrycia dachowego. Pozostałe 85 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w terminie do 28 lutego 2014r. Z osobami,  które złożą deklaracje zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 9 i 6, tel. 77/4611140 w. 24 lub 48.

Wniosek do pobrania poniżej lub w tut. Urzędzie. 

×

Wyszukaj w serwisie