Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

3 stycznia 2014

PILNE! INFORMACJA DOT. WYWOZU NIECZYSTOŚCI!

  1. Kolonowskie, Rejon 2, ul. Tulipanowa, Colonny, Chabrów, Bzów, Różana, Topolowa, Długa, Krzywa, Ks. Czerwionki - dodatkowy wywóz odpadów zmieszanych (czarne pojemniki) po święcie Trzech Króli, tj. 7 stycznia 2014 (wtorek)
  2. Mieszkańcy z miejscowości Staniszcze Małe oraz Spórok, w przypadku, gdy nie zmieszczą odpadów zmieszanych w pojemnikach, mogą - w dniu planowanego wywozu - wystawić dodatkowo po jednym worku odpadów zmieszanych (nie mogą to być jednak odpady typu gruz itp.).
  3. Mieszkańcy otrzymują obecnie identyfikatory do naklejenia na worki z odpadami segregowanymi. Otrzymane identyfikatory należy podzielić na liczbę miesięcy (do czerwca), uwzględniając kolor worka, na którym mają być umieszczone (informacja ta znajduje się pod kodem paskowym). Następnie należy je sukcesywnie (przed każdym odbiorem odpadów segregowanych) naklejać na właściwych workach. Firma "Remondis" zobowiązana jest do odbioru większej ilości worków, nawet w przypadku, gdy nie będą one oznaczone identyfikatorami, jednak naklejka znajdować się musi przynajmniej na jednym worku każdego koloru. 

Informację niniejszą podajemy za firmą "Remondis" Opole.

×

Wyszukaj w serwisie