×

7 lutego 2014

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się 18 lutego 2014 r.
w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych

1. Działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie - miasto, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23002,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwa złote 00/100).

2. Działka nr 2047 o powierzchni 0,1243 ha, obręb Kolonowskie – miasto, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40373,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

3. Działka nr 1774 o powierzchni 0,0138 ha, obręb Kolonowskie – miasto, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3587,00 zł  (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

4. Działka nr 182/11 o powierzchni 0,0442 ha, obręb Kielcza, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11784,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

Więcej informacji na stronie www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce Przetargi oraz pod nr telefonu 77 404 96 55 wew. *333

×

Wyszukaj w serwisie