×

12 marca 2014

BUDOWA DROGI GMINNEJ

Poniżej obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Kolonowskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonowskie na działkach ewidencyjnych nr 1304/4, 1305/12 i 1305/9 k.m. 4 obręb ewidenyjny Kolonowskie.

×

Wyszukaj w serwisie