Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

14 marca 2014

INFORMACJA

Poniżej informacja nt. wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - Staniszcze Wielkie, przejazd kolejowy w km 46,087 linii kolejowej nr 144 (drogi gruntowej pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Sobieskiego w Staniszczach Wielkich (k. magazynu materiałów).

×

Wyszukaj w serwisie