×

19 marca 2014

KROK DO SAMODZIELNOŚCI

Fundacja Aktywizacja w Opolu zaprasza wszystkie chętne osoby , spełniające poniższe kryteria do wzięcia udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.03.2017

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych:

  • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),
  • będących w normie intelektualnej
  • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ,
  • pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych.
  • nie będących na dzień rozpoczęcia projektu uczestnikami WTZ ani pracownikiem ZAZ

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej grupy 1500 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Zaplanowano m.in.:

  • wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
  • warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,
  • indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej,
  • warsztaty „Usamodzielniania w sieci”.

Zadania te będą realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w  Opolu

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy: tel. 77 542 19 01, www.aktywizacja.org.pl/opole

×

Wyszukaj w serwisie