Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

9 kwietnia 2014

INFORMACJA O PROJEKCIE

Pniżej informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

W okresie od  01 marca 2011r. – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawia załączona tabela: DOCInfo na stronę internetową - projekt innowacyjny Wirtualna firma.doc

×

Wyszukaj w serwisie