Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 kwietnia 2014

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W dniu 10 kwietnia 2014 r. komisje rekrutacyjne poszczególnych przedszkoli i oddziałów upubliczniły listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Listy zostały umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/oddziału.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z wynikami postępowania rekrutacyjnego oraz w terminie do 16.04.2014 r. pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W tym celu prosimy o osobiste zgłaszanie się Rodziców do placówek.

×

Wyszukaj w serwisie