Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

30 kwietnia 2014

BEZPŁATNA BAZA DANYCH

W związku z informacją otrzymaną z WPHI w Berlinie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, pragnie poinformować o możliwości korzystania z bazy danych niemieckich firm „BDI- Deutschland Liebert”, zawierającej informacje o 40 tysiącach firm, obszernie opisywanych z uwagi na przedmiot działalności, dane adresowe, osoby kontaktowe w firmie oraz dokonane i przewidywane udziały w wystąpieniach targowych. Baza może być pomocnym instrumentem w nawiązaniu kontaktów handlowych.

Z bazy można korzystać bezpłatnie pod adresem:

www.deutsche-exportdatenbank.de

×

Wyszukaj w serwisie