×

26 maja 2014

UWAGA:

Od 19 do 30 maja zapraszamy Rodziców dzieci kontynuujących edukację oraz przyjętych do przedszkoli / oddziałów na podpisywanie umów świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na okres od 01.09.2014 r.
do 30.06.2015 r.

Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie będzie jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

×

Wyszukaj w serwisie