×

30 maja 2014

INFORMACJA

W załączeniu informacja dot. ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Informacja ta związana jest z faktem, iż zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

  1. Zezwolenia na zbieranie,
  2. Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do dnia 23 stycznia 2015r. prowadzący działalność w w/w zakresie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania,  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie