Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

12 czerwca 2014

DROGI TRANSPORTU ROLNEGO

W najbliższym czasie w miejscowości Spórok zostaną wyremontowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych na działkach nr 463 i 36, 39. Koszt inwestycji to ponad 205 tys. zł. Na przebudowę dróg gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 120.750 zł z ze środków budżetu Województwa Opolskiego. Prace na tych drogach maja zakończyć się w lipcu. 

×

Wyszukaj w serwisie