Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

17 czerwca 2014

NAGRODY I STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W DZIEDZINIE EDUKACJI

Na stronie internetowej www.umwo.opole.pl dostępne są regulaminy i wzory wniosków o:

  • Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji;
  • Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów i studentów;
  • Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/ studentów.

Wnioski o nagrody i stypendia należy składać w terminie do 05 lipca 2014 r. w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole ul. Piastowska 14. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Pismo dot. stypendiów w załączniku: 

×

Wyszukaj w serwisie