Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

9 April 2014

SCHOOL COMPETITION ON FOOTBALL FIELD OF UNIA KOLONOWSKIE

On Saturday – 5th April on the football field of Unia Kolonowskie the communal-school competition in primary school boys football took place. The team from Public Primary School Staniszcze Małe-Spórok won and got to the poviat competition. The second place was taken by Public Primary School No 1 in Kolonowskie and the third by Public Primary School Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3.

×

Search the website