×

24 czerwca 2014

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się 1 lipca 2014r.,
o godz. 900

w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

1. Działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie- miasto, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00  zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych  00/100).

Więcej informacji na stronie www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce Przetargi  oraz pod nr telefonu 77 404 96 55 wew. *333.

 

×

Wyszukaj w serwisie