Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

25 czerwca 2014

WAKACJE DLA DZIECI 2014

W okresie wakacyjnym Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Kolonowskie, Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Staniszcze Małe, Sowarzyszeniem Odnowa Wsi Spórok, Lokalną Grupą Działania "Kraina Dinozaurów", Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga Staniszcze Wielkie, Parafialnym Zespołem Caritas w Kolonowskiem, Parafią Kolonowskie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz szkołami z terenu gminy, organizuje zajęcia dla dzieci wg załączonego harmonogramu: .

Zapisy na ww. zajęcia dla dzieci zameldowanych na terenie miasta Kolonowskie odbędą się dn. 30 czerwca (poniedziałek) w godz. 16.00 - 18.00 w sali konferencyjnej UMiG Kolonowskie. Zajęcia, na które będzie można zapisać dzieci, zaznaczone są kolorem żółtym w załączonym harmonogramie: . Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przy dokonywaniu zapisów wymagany jest PESEL dziecka. Osoba do kontaktu: Anna Szaton, tel. 516 742 942.

Zapisy dla pozostałych miejscowości będą się odbywać jak niżej:

Dla mieszkańców Staniszcz Małych 1 lipca (wtorek) w godz. 18.00 - 20.00, w Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych. Osoba do kontaktu: Barbara Musioł, tel. 603 855 650.

Dla mieszkańców Spóroka 30 czerwca (poniedziałek) w godz. 17.00 - 19.00 w Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku. Osoba do kontaktu: Anna Golec, tel. 605 052 777.

Dla mieszkańców Staniszcz Wielkich i Fosowskiego odbędą się dn. 30 czerwca (poniedziałek) w godz. 8.00 - 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 (sekretariat). Osoba do kontaktu: Patrycja Szczerbińska-Grund, tel. 77 461 11 58.

×

Wyszukaj w serwisie