×

15 lipca 2014

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe z siedzibą w Staniszczach Małych, ul. B.Prusa 9 informuje, iż na podstawie decyzji Burmistrza Kolonowskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. nr SO.5311.4.2014 w okresie od 20 czerwca 2014r. do 21 czerwca 2014r. na terenie Gminy Kolonowskie została przeprowadzona zbiórka publiczna, której celem było podejmowanie działań na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi, w tym zagospodarowanie terenu rekreacyjnego znajdującego się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych.

Kwota zebrana do puszek kwestarskich wyniosła łącznie 1615,00 zł

Koszt przeprowadzenia zbiórki – 0 zł

Dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celu zbiórki.

×

Wyszukaj w serwisie