Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 lipca 2014

ZAPROSZENIE NA "SPOTKANIE NA WULKANIE"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”   przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim  i Stowarzyszeniem Kraina św. Anny organizuje w ramach realizacji  projektu współpracy „Opolskie skarby geologiczne” o akronimie GEOskarby- na Górze Świętej Anny, w dniu 23.08.2014 - „Spotkanie na wulkanie”.

W programie spotkania : 

  • prezentacja  działalności  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  "Kraina św. Anny”
  • prezentacja  działalności  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  „Kraina Dinozaurów”
  • prezentacja zasobów geologicznych terenów LGD: Stowarzyszenie Kraina św. Anny” i Stowarzyszenia „Kraina Dinozaurów”
  • prezentacja gry komputerowej i terenowej
  • posiłek
  • poszukiwanie geoskarbów w Parku Krajobrazowym na Górze Świętej Anny

Organizator zapewnia transport uczestników spod siedziby Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Spóroku

Na każdą gminę członkowską LGD ( Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ) przypada 7 miejsc.

Zgłoszenia zawierające dane adresowe i numer telefonu chętnych należy przesyłać do dnia 12 sierpnia 2014 roku na adres e-mail: lub faksem nr 77 4611228. Karta zgłoszeniowa w załączeniu: 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu 077 461 12 28 lub 605 052 777.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób powyżej 13 roku życia.

×

Wyszukaj w serwisie