×

29 lipca 2014

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Komitet Zbiórki Publicznej „Dla Szymka”  z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Topolowa 13 informuje, iż na podstawie decyzji Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 lutego 2014 r. nr SO.5311.1.2014
w okresie od 05.02.2014 – 30.06.2014 r. na terenie Gminy Kolonowskie została przeprowadzona zbiórka publiczna, której celem było zebranie środków na leczenie 2-letniego Szymona Muc ze Staniszcz Małych.

Kwota zebrana do puszek kwestarskich wyniosła łącznie 4.613,46 zł
Koszt przeprowadzenia zbiórki – 0 zł
Dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celu zbiórki.

×

Wyszukaj w serwisie